Skolepenge

Økonomigrundlaget:

friskolens drift gennemføres med faste skolepenge, kontingenter og frivillige bidrag fra skolekredsen, samt ved tilskud fra det offentlige. Skolepengene fastsættes af institutionens styrelse og forelægges efterfølgende generalforsamlingen til godkendelse. (uddrag fra friskolens vedtægter §3)

 

Indmeldelsesgebyr: Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 500,- for alle elever der bliver indskrevet.

 

Skolepengesatser ved Friskolen for skoleåret 2023-2024

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling august 2023.

 

Skolepenge:

1. barn: 1375 kr./rate

2. barn:  687,50 kr./rate

3. barn: 343,75 kr./rate

4. barn: 172 kr./rate

 

Befordring:

Det er muligt at benytte skolens busordning til og fra skole.

Det koster 220 kr./rate Der ydes ikke søskenderabat til busordning. 

 

 

Betalingsterminer:

Skolepengene opkræves i 11 lige store rater på PBS.

Vælger man ikke at betale via PBS pålægges et opkrævningsgebyr på 50,- kr pr. rate.

Der betales i alle måneder undtaget juli.

 

Lejrskoler:

I forbindelse med lejrskoler opkræves forældrebetaling.

Fælles lejrskole hvert andet år: Ca. 500 kr. pr. elev.

Udlandstur til Berlin for 8.-9. klasse: ca. 2.900 kr. pr. elev.

Københavnertur for 8.-9. klasse: ca. 800 kr. pr. elev.

 

Sangbog:

Når man starter på friskolen får man en skolesangbog udleveret, bliver der brug for at købe en ny koster den kr. 175,-

 

Friplads:

Ved skoleårets start, kan alle familier søge om nedsættelse af skolepengene på et særligt ansøgningsskema. Nedsættelsen vurderes ud fra familiens samlede indkomst, antal søskende mv. og modregnes i skolepengene.

Nedsættelsen kan først bevilges i januar og modregnes herefter i skolepengebetalingen i de sidste måneder af skoleåret.