Skolepenge

Økonomigrundlaget:

friskolens drift gennemføres med faste skolepenge, kontingenter og frivillige bidrag fra skolekredsen, samt ved tilskud fra det offentlige. Skolepengene fastsættes af institutionens styrelse og forelægges efterfølgende generalforsamlingen til godkendelse. (uddrag fra friskolens vedtægter §3)

 

Indmeldelsesgebyr: Der opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 500,- for alle elever der bliver indskrevet.

 

Skolepengesatser ved Friskolen for skoleåret 2022-2023

Vedtaget på generalforsamlingen april 2022.

 

Skolepenge:

1. barn: 1280 kr./rate

2. barn:  640 kr./rate

3. barn: 320 kr./rate

4. barn: 160 kr./rate

 

Befordring:

Det er muligt at benytte skolens busordning til og fra skole.

Det koster 180 kr./rate Der ydes ikke søskenderabat til busordning. 

 

 

Betalingsterminer:

Skolepengene opkræves i 11 lige store rater på PBS.

Vælger man ikke at betale via PBS pålægges et opkrævningsgebyr på 50,- kr pr. rate.

Der betales i alle måneder undtaget juli.

 

Lejrskoler:

I forbindelse med lejrskoler opkræves forældrebetaling.

Fælles lejrskole hvert andet år: Ca. 500 kr. pr. elev.

Udlandstur til Berlin for 8.-9. klasse: ca. 2.500 kr. pr. elev.

Københavnertur for 8.-9. klasse: ca. 600 kr. pr. elev.

 

Sangbog:

Når man starter på friskolen får man en skolesangbog udleveret, bliver der brug for at købe en ny koster den kr. 175,-

 

Friplads:

Ved skoleårets start, kan alle familier søge om nedsættelse af skolepengene på et særligt ansøgningsskema. Nedsættelsen vurderes ud fra familiens samlede indkomst, antal søskende mv. og modregnes i skolepengene.

Nedsættelsen kan først bevilges i januar og modregnes herefter i skolepengebetalingen i de sidste måneder af skoleåret.