Fag og læseplaner

Undervisningen på Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave er inddelt i lektioner af 30 minutter. Endvidere er skemaet lagt over 14 dage, hvorfor

vi opererer med såkaldte blå og grønne uger.

Periodevis har vi emneuger (gule dage), og i andre perioder har vi røde dage, der ofte bruges på længerevarende forløb inden for det enkelte fag.

Skørbæk-Ejdrup friskoles undervisning står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen. I fagene emnefag og fortælling har vi egen læseplan,

mens vi i de øvrige fag følger Ny Fælles Mål fra Undervisningsministeriet:

 

Folkeskolens Fællesmål:

 

Egne læseplaner: