Skørbæk-Ejdrup Ungdomsklub

Skørbæk-Ejdrup Ungdomsklub, har siden 1. januar 2007 været en lille del af en større organisation, Aalborg Ungdomsskole, under Aalborg kommune.

Indtil nu, har klubben hovedsagligt været baseret på elever 7.-9. klasse fra Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave, og her har vi opnået noget nær optimale medlemstal, set ud fra potentielle medlemmer.

Skørbæk-Ejdrup Ungdomsklub har til huse i lejede lokaler på Skørbæk-Ejdrup Friskole og naturbørnehave, og har rådighed over de fleste faciliteter… f.eks. gymnastiksal, skolekøkken, edb-lokale, musiklokale, sløjdlokale samt alle skolens udendørsfaciliteter.

Skørbæk-Ejdrup Ungdomsklub har, i samråd med de unge, normalt klubaften om torsdagen mellem kl. 19:00 og 22:00. Vi har dog ikke åbent hele året, da vi af hensyn til vores medlemmers skoleaktiviteter bl.a. holder lukket i perioden op til eksamen, praktik, lejrskole m.m.

Klubben og de unge har desuden accepteret at afvikle visse aktiviteter på lørdage, primært af hensyn til de store afstande til disse og den dertil hørende transporttid, som ellers ville afkorte selve aktiviteten på en normal klubaften.

Samtlige Skørbæk-Ejdrup Ungdomsklub åbningsdage og aktiviteter kan ses på vores kalender, som udarbejdes for hver sæson, løbende fra januar til december, i samråd med de unge. Kalenderen bliver løbende justeret efter behov.

 

Ungdomsklubben på Facebook