Læseplan for faget emne i 2.-3. klasse

Didaktiske overvejelser:

 1. Lærerstyret emnevalg
 2. Fortrinsvis på tværs af 2 årgange
 3. Kursusforløb i store/små grupper
 4. Ethvert elevarbejde forudsætter, at der er arbejdet med elevernes færdigheder i kurser.
 5. Ingen projektopgaver

 

Fag vi har forpligtet os på i emne 2.-3. kl.

Billedkunst, natur og teknik, håndarbejde, sløjd og IT.

 

Andre fag vi gerne vil inddrage i emne:

Hjemkundskab, musik, drama og idræt.

 

Fysiske forhold:

Faglokaler som fysik, hjemkundskab, billedkunst, sløjd, musik, naturen, salen, klasselokaler og aulaen.

 

Skal aktiviteter
Natur og teknik:
 • Lokalsamfundet
 • At arbejde og skaffe sig daglige fornødenheder
 • Mennesker og sundhed
 • Vigtige naturfænomener
 • Enkelte kredsløb og sammenhænge i naturen
 • Jorden og solsystemet

 

Obligatoriske forløb i Natur og teknik:

 • Temperatur og temperaturmåling
 • Vandets kredsløb
 • Flyde og synkeforsøg
 • Årstiderne og betydning for dyr og planter
 • Boligen i deres eget og enkelte andre samfund

 

Billedkunst

 • Plane billeder
 • Rummelige billeder
 • Elektroniske billeder

Obligatoriske forløb i billedkunst:

Plane Billeder:

 • Tørre og våde farver
 • Forskellige tegneteknikker
 • Elementær farveblanding
 • Opbygning og inddeling af billedfladen
 • Brug af forskellige redskaber og materialer
Rumlige billeder:
 • Modellerede figurer (ler) -teknik og redskaber
 • Dukketeater og dukkemageri
Elektroniske billeder:
 • Computerbilleder, hente og gemme billeder, simpel skærmpræsentation (lineær)
 • Håndarbejde:
 • Arbejdsmetoder og teknikker
 • Anvendelse af redskaber og maskiner, herunder symaskinekørekort
 • Materialelære
 • Skabende virksomhed

 

Sløjd:

 • Materiale og værkstøjskendskab
 • Fantasifuld og skabende virksomhed
 • Oplevelse ved produktfremstillling

 

IT:

 • Ved mindst et forløb inddrages IT

 

Forslag til forløb:

Et emne om middelalderen er oplagt til at inddrage alle fagene, såvel de obligatoriske som de mulige fag.

 

Der kan laves middelaldermad og bygges buer. Idræt kan inddrages ved krigslege. Emnet kan afsluttes med en overnatning i det fri.