Måltidskultur i Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Vi spiser fælles formiddagsmad og eftermiddagsmad i Naturbørnehaven. Dette er en forældrebetalt ordning.

Vi tilstræber at spise årstidsbestemt og økologisk. Vi serverer mad, som kroppen har behov for med udgangspunkt i kostrådene, oftest grøntsager og rugbrød til formiddagsmad og frugt og brød til eftermiddagsmad. Maden er overskuelig og består oftest af 1-2 slag grøntsager/frugter og 1 slags brød.

Vi har egen køkkenhave, bærbuske og frugttræer. Vi henter en del af vores grøntsager/frugter herfra i sæsonen.  

Vi spiser om formiddagen i mindre aldersopdelte grupper, hvor der er plads og ro til at spise og samtale mellem børn og voksne. Personalet opfordrer til at spise/smage varieret, men børnene vælger selv, hvad de vil spise af den serverede mad.

Vi serverer både kendte og nye grøntsager og oplever, at de fleste børn har stor lyst til at smage/spise. Enkelte skal lige præsenteres for det nye nogle gange, men bliver oftest også madmodige i fællesskabet, når de iagttager, at de andre børn gladelig spiser.

Alle børn medbringer sin egen madpakke og drikkedunk med vand.  

Børn (og måske også mange voksne) er mere lyststyret end behovsstyret. Derfor er det vigtigt, at I som forældre giver dem en god madpakke med, der kan imødekomme deres behov, da de ellers ikke vil få den rigtige næring i måltidet.  

Vi forventer derfor at madpakken indeholder mad,

  • der giver barnet energi og mæthed
  • der hjælper barnets koncentration gennem længere tid
  • der matcher barnets spiseudvikling
  • der støtter op om fællesskabet

Madpakkerne spises også i mindre aldersopdelte grupper, hvor der er plads og ro til at spise og samtale mellem børn og voksne. Børnene vælger selv i hvilken rækkefølge og hvor meget de spiser. Personalet hjælper børnene med at de får spist en mad færdig, før den næste påbegyndes.

Læs også meget gerne Malous skriv og især de sidste sider, hvor hun skriver om ”madpakker” og ”gode råd”.

Materialet også her på hjemmesiden, under fanen ”Inspiration fra Malou”.

Link: Anbefalinger om kost

Link: Spis mindre af det søde, salte og fede