Forældreråd

Forældrerådets opgave er først og fremmest at sikre, at naturbørnehaven bliver drevet efter naturbørnehavens værdigrundlag, og forældrerådet har mulighed for at være med til at præge naturbørnehavens aktiviteter og hverdag.

Forældrerådet holder typisk et møde hver anden måned, hvor der bliver lyttet til, hvad nyt der er sket i naturbørnehaven, og derudfra er der gerne nogle ønsker, som forældrerådet så arbejder videre med. Forældrerådet har udtaleret overfor bestyrelsen omkring  naturbørnehavens størrelse og ansættelse af personale. Det er også forældrerådet som hjælper til med praktiske gøremål i forbindelse med åbent hus, juleafslutning, arbejdsdage, forældremøder m.m.

 

Yderligere oplysninger kan altid fås ved henvendelse til en af forældrene i forældrerådet.

Kontakt naturbørnehaven for kontaktoplysninger: