Hverdagen

I Fritteren går der børn fra 0. til 3. klasse.

Fritteren har til huse i en tidligere lærerbolig med flere små rum. Hvert rum har en funktion, vi har fx puderum, PS, rum med konstruktionslegetøj, iPads (for 2. og 3. klasse en dag ugentligt), rum med dukker og dukkehus og et rum til rollelege, fx restaurant, frisør. Herudover har vi et stort køkkenalrum med spil, puslespil, bøger, tegninger og andre stille aktiviteter.

Vi har også et stort værksted, hvor der er plads til at være kreativ med alt fra vinduesmaling, halskæder og billeder til fremstilling af træbiler.

Ligesom på friskolen vægter vi fællesskabet højt. Vi giver plads og ro til leg, fantasi og læring både ude og inde. Dette betyder også, at børnene ikke må bruge deres telefoner i Fritteren.

Vi har et stort og varieret udeområde, som vi deler med friskolen. I området findes multitorv med mooncars, løbehjul og rulleskøjter, sandkasse, forskellige gynger, vipper, bordtennisbord, legetårn, svævebane, rutchebane, multibane og andre boldbaner. Området er grønt med forskellig beplantning og børnene leger gemmelege og huler i læbælterne.

Vi benytter gymnastiksalen en gang imellem, hvor der er mulighed for boldspil og leg. I foråret tilbydes alle børn en tur i svømmehallen (klassevis), vi laver mad i skolekøkkenet (klassevis) og vi tager på udflugt hver året inden sommerferien.
3. klasse har en afskedstur, hvor der bowles, hygges og spises dejlig mad.

Personalet er nærværende og deltagende i forskellige aktiviteter, fx i værkstedet, i spil med børnene eller ude til gemmeleg eller fodbold.

Når barnet møder i SFO, bliver det hver dag afkrydset i et skema, så de voksne har styr på, om alle børn er kommet. Så giv meget gerne besked, hvis barnet er sygt eller har legeaftaler og ikke kommer i Fritter.

Vi har i løbet af året nogle faste traditioner, blandt andet Halloween-fest, hvor børnene er udklædte og forældre og søskende inviteres til kaffedag. Vi har også Bedsteforældredage med juleklip sidst i november.

Sammen med skolen har vi 2 årlige forældre-arbejdsdage, hvor vedligeholdelse og nye ting i vores hus og legeplads bliver klaret i fællesskab.

 

.