Målsætning

Fritidsordningen er åben for alle friskolens elever i 0. - 3. klasse.

 Fritidsordningens primære opgave er i trygge og udfordrende rammer, at øve og støtte det enkelte barn i forvaltning af egen fritid og udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Vi vil skabe fællesskaber med god omgangstone, venskaber både i klassen og på tværs af alder. Vi har en hverdag med faste rutiner og forudsigelighed, men også med masser af plads til børnenes egne initiativer.

Personalet er nærværende og følger gerne børnenes initiativer, både ude, i værkstedet og i lege.

Vores mål i det daglige arbejde er:

  • at skabe en tryg atmosfære gennem nærvær og omsorg
  • at støtte børnene i at udvikle og vedligeholde venskaber
  • at støtte børnene i at løse konflikter på en positiv og konstruktiv måde
  • at støtte børnenes egne valg
  • at styrke børnenes selvværd og selvtillid
  • at give børnene mulighed for fordybelse i egen leg
  • at skabe rum og respekt for hinandens interesser og forskelligheder
  • at tilbyde forskellige aktivitets-og udfoldelsesmuligheder
  • at støtte børnene i at tage ansvar og konsekvens af egne handlinger
  • at forældrene har tillid til, at vi altid er til rådighed som samarbejdspartnere om det enkelte barns trivsel og udvikling.