Målsætning

Fritidsordningen er åben for alle friskolens elever i 0. - 3. klasse.

Vi arbejder ikke ud fra en speciel pædagogisk retning. Børn er forskellige både i personlighed og adfærd. Når vi lærer børnene at kende, arbejder vi ud fra det enkelte barns behov og aktuelle situation. Vi tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger og livsvilkår.

Fritidsordningens primære opgave er i trygge og udfordrende rammer, at øve og støtte børnene i forvaltning af egen fritid og udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Vores mål i det daglige arbejde er...

  • at skabe en tryg atmosfære gennem nærvær og omsorg
  • at støtte børnene i at udvikle og vedligeholde venskaber
  • at støtte børnene i at løse konflikter på en positiv og konstruktiv måde
  • at støtte børnenes egne valg
  • at styrke børnenes selvværd og selvtillid
  • at give børnene mulighed for fordybelse i egen leg
  • at skabe rum og respekt for hinandens interesser og forskelligheder
  • at tilbyde forskellige aktivitets-og udfoldelsesmuligheder
  • at støtte børnene i at tage ansvar og konsekvens af egne handlinger
  • at forældrene har tillid til, at vi altid er til rådighed som samarbejdspartnere om det enkelte barns trivsel og udvikling.