Skolepenge

Økonomigrundlaget:

Skolens drift gennemføres med faste skolepenge, kontingenter og frivillige bidrag fra skolekredsen, samt ved tilskud fra det offentlige. Skolepengene fastsættes af institutionens styrelse og forelægges efterfølgende generalforsamlingen til godkendelse. (uddrag fra skolens vedtægter §3)

 

Indmeldelsesgebyr: Fra 1. august 2017 opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 500,- 

 

Skolepengesatser ved Friskolen for skoleåret 2017-2018

Vedtaget på generalforsamlingen april 2017

 

Skolepenge:

1. barn: 1180 kr./rate

2. barn:  590 kr./rate

3. barn: 295 kr./rate

4. barn: 150 kr./rate

 

Befordring:

Det er muligt at benytte skolens busordning til og fra skole.

1. barn 170 kr./rate

2. barn   85 kr./rate

3. barn   50 kr./rate

 

Betalingsterminer:

Skolepengene opkræves i 11 lige store rater på PBS.

Vælger man ikke at betale via PBS pålægges et opkrævningsgebyr på 50,- kr pr. rate.

Der betales i alle måneder undtaget juli.

 

 

Lejrskoler:

I forbindelse med lejrskoler opkræves forældrebetaling.

Fælles lejrskole hvert andet år: Ca. 400 kr. pr. elev.

Udlandstur til London for 8.-9. klasse: ca. 3.000 kr. pr. elev.

Københavnertur for 8.-9. klasse: ca. 600 kr. pr. elev.

 

Sangbog:

Når man starter på friskolen får man en skolesangbog udleveret. Der trækkes for denne kr. 200,- via skolepengene. 

 

Friplads:

Ved skoleårets start, kan alle familier søge om nedsættelse af skolepengene på et særligt ansøgningsskema. Nedsættelsen vurderes ud fra familiens samlede indkomst, antal søskende mv. og modregnes i skolepengene.

Nedsættelsen kan først bevilges i januar og modregnes herefter i skolepengebetalingen i de sidste måneder af skoleåret.

 
Log ind
Forældreintra
Log ind
Elevintra
Log ind
Personaleintra

Kig indenfor:

Vi arbejder sammen med: