Værdigrundlag for Friskolen

Det er et grundlag og mål:

 

"at drive friskole med inspiration fra den Grundtvig/Koldske tradition, hvor skolearbejdet som noget væsentligt udvikles i fællesskab med skolekredsens forældre, idet undervisningen står mål med de faglige krav som gælder for folkeskolen."

 

Skørbæk-Ejdrup Friskole er en skole der vægter:

 • Fællesskab
 • Ansvarlighed
 • Tillid
 • Tryghed og nærvær
 • Høj faglighed i både boglige og praktisk/musiske fag

 

Det betyder at:

 • at der er god kontakt mellem forældre og lærere
 • små klasser med omkring 20 elever
 • at der altid er tid til en samtale

 

Det er et mål:

 • at børn får en historisk og kulturhistorisk bevidsthed

 

Det betyder at:

 • der undervises i fortælling på alle klassetrin
 • at der er morgensang hver dag

 

Det er et mål:

 • at skolekredsen indgår i et folkeligt og kulturelt samarbejde med egnens befolkning

 

Det betyder at:

 • at skolen fungerer som lokalt kulturcenter
 
Log ind
Forældreintra
Log ind
Elevintra
Log ind
Personaleintra

Kig indenfor:

Vi arbejder sammen med: