undervisningsmiljø

Elevernes undervisningsmijø

 

I efteråret 2015 vil vi afdække elevernes undervisningsmiljø igen.

 

Vi har i foråret 2012 afdækket elevernes undervisningsmiljø.

Afdækningen foregik digitalt via www.termometeret.dk

 

 Resultat for 0.-4. klasse ses her

 Resultat for 5.-9. klasse ses her

 

Vi har i opfølgningen fokuseret på områderne elev/lærer-relationer og elevernes medbestemmelse.

Vi har i løbet af skoleåret 2012-13 og 2013-14 sammen med eleverne arbejdet med dette. Blandt andet ved oprettelse af elevråd og elevernes inddragelse i planlægning af dramauge, skolefest m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 
Log ind
Forældreintra
Log ind
Elevintra
Log ind
Personaleintra

Kig indenfor:

Vi arbejder sammen med: