Afgangsprøver på Skørbæk-Ejdrup Friskole og Naturbørnehave

Skørbæk-Ejdrup Friskole er en prøveforberedende skole, og tilbyder således folkeskolens afgangsprøver efter 9.klasse.

 

Ved udgangen af skoleåret er der afgangsprøver i følgende obligatotiske fag:

  • Mundtlig og skriftlig dansk
  • mundtlig engelsk
  • skriftlig matematik
  • en obligatorisk naturfaglig prøve

Desuden trækkes der lod blandt de øvrige fag, således eleverne kommer op i yderligere 2 prøver - 7 i alt.

 

Undervisningen i kristendom er ikke prøveforberedende.

 
Log ind
Forældreintra
Log ind
Elevintra
Log ind
Personaleintra

Kig indenfor:

Vi arbejder sammen med: