Aflevering og afhentning

 

Det er vigtigt, at tage sig tid til at tage del i børnenes børnehavehverdag, når de hentes og bringes. Lær deres kammerater at kende, snak lidt med dem, så de oplever, at der vises interesse for deres liv. Giv dem tid til at rydde op efter sig og hjælp dem evt. lidt.

 

Er det andre end forældrene, der henter børnene, skal børnehaven vide det.

 

Det er vigtigt at få en snak med personalet, når der er "plads" til det. Husk at personalet først og fremmest er der for børnene. Det kan betyde, at en igangværende aktivitet ikke afbrydes ved afhentning af et barn, idet det ville virke forstyrrende for de tilbageblevne børn. Det er dog meget vigtigt for børnehaven at have en god kontakt til forældrene, så der vil også blive fundet tid til dette.

 
Log ind
Forældreintra
Log ind
Elevintra
Log ind
Personaleintra

Kig indenfor:

Vi arbejder sammen med: